Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kris2012/ftp/instalator/wordpress/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kris2012/ftp/instalator/wordpress/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1025
Prawo Biznesu – Analiza sytuacyjna oraz wewnętrzna spółki

Analiza sytuacyjna oraz wewnętrzna spółki

Analiza sytuacyjna oraz wewnętrzna spółki

Posted by

Analiza sytuacyjna spółki odnosi się do zbadania pozycji danej firmy w wybranej branży oraz jakie są jej perspektywy rozwoju. Przeprowadza się badanie , czy spółka jest właściwie zarządzana, sprawdza się ją pod względem rynkowym na tle całego sektora. Jest to metoda niefinansowa, ponieważ sprawdza aspekty działalności spółki, które nie mają wprost odzwierciedlenia finansowego. Powszechną metodą stosowaną przy analizie sytuacyjnej jest analiza SWOT (Strengths – Weaknesses- Opportunities – Threats) czyli szanse, zagrożenia oraz słabe i mocne strony spółki, która została opracowana w latach 50 i 60 XX wieku przez A.Learned, C.Andrews oraz D.Guth.

Rys. 1 Procedura przeprowadzenia analizy SWOT

rys.4

źródło : Rysunek Krzysztof Woźniak na podstawie: Chermack T.J., Kasshanna B.K., 2007, The Use and Misuse of SWOT Analysis and Implications for HRD Professionals, Human Resource Development International, 10.

     Do dokonania analizy SWOT należy sklasyfikować wszystkie czynniki, które mają wpływ na sytuację aktualną oraz przyszłą przedsiębiorstwa. Analiza ta scala zarówno czynniki zewnętrzne oraz uwarunkowania wewnętrzne, dzięki temu ma szeroki zakres zastosowań.  Można ją traktować jako schemat wniosków, które można stosować równolegle z innymi metodami zarządzania strategią, takimi jak koncepcja pięciu sił Portera czy analiza PEST*.

Analiza pięciu sił Portera, jest jedną z metod analizy strategicznej, która umożliwia określenie celów strategicznych oraz stworzenie przyszłych rozwiązań strategii przedsiębiorstwa. Stworzona przez Michaela E.Portera analiza pochodzi od pięciu czynników analizującej dany sektor. Sektorem jest grupa firm, produkująca usługi bądź wykonująca usługi o podobnym przeznaczeniu na tym samym rynku. Metoda pięciu sił Portera ocenia potencjalną rentowność sektora wskazując przyszłe prognozy rynku.

 

Rys.2  Przedstawienie graficzne Pięciu Sił Portera, opracowanie własne
rys.5

   Czynniki pięciu sił Portera mają charakter ekonomiczny, niska lub wysoka wartość danej zmiennej powoduje wzmocnienie bądź osłabianie danej zmiennej. Na przykład wysokie bariery wejścia będą korzystnym czynnikiem dla przedsiębiorców już funkcjonujących na rynku, natomiast dla podmiotów podejmujących decyzję wejścia na rynek korzystne będą niskie bariery wejścia w danym sektorze.

   Reasumując w analiza sytuacyjna polega na określeniu celów rynkowych spółki, jej preferencji oraz wartości. Jej głównymi elementami są czynniki pozafinansowe, ponieważ pada głównie jakość zarządu oraz kadry przedsiębiorstwa

*PEST jest rodzajem analizy, która bada otoczenie organizacji, jest analizą makroekonomiczną, czyli skupia się na czynnikach zewnętrznych. Podstawowymi czynnikami są aspekty : polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturalne oraz technologiczne.

Bibliografia :
M. Krzywda GPW I Giełda Papierów Wartościowych w praktyce, Gliwice 2010
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 94.
K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 242.

Autor:
Martyna Krywko

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Opolski


4 Comments

 • TomaszZ napisał(a):

  Pani Martyno – jest kilka metod analiz, która jest najlepsza ?
  Która najbardziej wiarygodna ?

 • Martyna Krywko napisał(a):

  Panie Tomaszu,
  Podjęcie metody analizy jest zależne od przedmiotu badanych elementów.
  Tematyką artykułu jest analiza wewnętrzna spółki – więc analiza fundamentalna, która składa się z :
  1) Analizy makroekonomicznej,
  2) Analizy sektorowej (branżowej),
  3) Analizy sytuacyjnej spółki,
  4) Analizy finansowej
  5) Wyceny akcji ( przy spółce akcyjnej)

  W przeciwieństwie do analizy technicznej, obiektem badań analizy fundamentalnej są przyczyny a nie skutki. Nie mniej jednak wycena fundamentalna opiera się w dużym stopniu na subiektywnym założeniu autorów, w konsekwencji nie można traktować ich precyzyjnie a jedynie jako sugestia dla inwestorów.

 • Manna89 napisał(a):

  Pani Martyno, pisze aktualnie pracę na temat wyceny spółki – czy byłaby możliwość porady co do lektury ? Poleca Pani jakieś książki z tej tematyki ?

  Pozdrawiam serdecznie !

 • Martyna Krywko napisał(a):

  Trudne pytanie, zarówno na rynku Polskim jak i zagranicznym mamy wiele ciekawych pozycji poświęconych tej tematyce.

  Polecam :
  1. Banaszczak-Soroka U., Rynki Finansowe – Organizacja, instytucje, uczestnicy, Warszawa 2014
  2. Gierszewska G., M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
  3. Poszwa M., Istota, cele i metody wyceny przedsiębiorstw. Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, Red. A. Biela, Norbertinum, Lublin 2000

Leave a Reply

Your email address will not be published.