Faktura VAT drogą elektroniczną

Faktura VAT drogą elektroniczną

Posted by

W dobie nieustających zmian, nieubłagalnych kosztów i notorycznego braku czasu każdy przedsiębiorca szuka ułatwień przy prowadzeniu swojej działalności – większość spełnia tylko te obowiązki które są obowiązkowe i które trzeba wykonać „na wczoraj”.
Jednym z tych obowiązków jest dostarczanie faktury VAT – czyli dokumentu potwierdzającego transakcję.

Wydruk oraz wysłanie faktury VAT nie powinny dla nikogo stanowić ani nadmiernych kosztów ani poświęcenia czasu, jednakże warto skorzystać z możliwości wysłania faktury droga mailową, co na dłuższą metę jest dużym ułatwieniem.

Jakie informację powinna zawierać faktura VAT ?

1. Nabywcę
2. Sprzedawcę
3. Określenie nazwy towaru lub usługi
4. Cenę wraz ze STAWKĄ I KWOTĄ PODATKU – faktura musi jasno określać ile podatku zapłaci sprzedawca i ile podatku może odliczyć nabywca.

Warunki jakie musi spełniać faktura elektroniczna :

1.  Autentyczność pochodzenia
2. Czytelność
3. Integralność – jest to bardzo ważne przy fakturach wysyłanych droga elektroniczną.
Wystawca powinien zadbać aby dane na fakturze nie mogły zostać zmienione.
Obecnie najbardziej popularnym formatem, który mogę polecić jest format PDF – format ten utrudnia modyfikację tekstu. Należy podkreślić , że ustawodawca nie reguluje kwestii jaki format jest dopuszczalny, zatem może być dowolny – według uznania sprzedawcy.
4. Od 2013 roku sprzedawca nie musi otrzymać zgody od nabywcy by wysłać fakturę drogą elektroniczną, jednak gdy klient zażyczy sobie faktury w formie „papierowej” to niestety nie można mu odmówić.

Autor:
Martyna Krywko

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Opolski


Leave a Reply

Your email address will not be published.