27.04.2016
Studenckie Centrum Kultury w Opolu

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM GOSPODARCZE
Nowe trendy przedsiębiorczości

W ostatnich latach otoczenie biznesu za kluczową rolę uznaje innowację w tworzeniu przedsiębiorstw. Fakultatywnie, podwyższona akceptacja oraz konieczność nabywania bardziej zrównoważonej innowacji, środowiskowej i społecznej oddziałuje na współczesną gospodarkę krajową i regionalną. Problemy te, w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz wysokim ryzykiem i problematyką nakłaniają na przedsiębiorców konieczność zapewnienia niezbędnych środków na rzecz innowacyjności.

 

Celem konferencji jest przegląd dorobku w dziedzinie poprawy innowacyjności w przedsiębiorstwach oraz dyskusja nad aktualnymi problemami przedsiębiorców.