Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kris2012/ftp/instalator/wordpress/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kris2012/ftp/instalator/wordpress/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1025
Prawo Biznesu – Nadchodzi opodatkowanie działalności cyfrowej

Nadchodzi opodatkowanie działalności cyfrowej

Nadchodzi opodatkowanie działalności cyfrowej

Posted by

21 marca br. Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty dyrektyw mające zapewnić́ opodatkowanie przedsiębiorstw prowadzących w Unii Europejskiej działalność́ w obszarze gospodarki cyfrowe.

1. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/PL/COM-2018-147-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF

Dyrektywa ustanawiająca przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność́ na rynku cyfrowym jest znacząca

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=COM:2018:148:FIN
Dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych

CEL Pierwszej Dyrektywy
Pierwsza dyrektywa  ma na celu reformę przepisów dotyczących opodatkowania działalności cyfrowej, tzn. umożliwia Państwom członkowskim opodatkowanie zysków generowanych na ICH TERYTORIUM nawet, jeśli dane przedsiębiorstwo nie jest na tym terytorium ‘fizycznie’ obecne.

Co to znaczy ‘’ obecność cyfrowa’’ / wirtualne stałe miejsce prowadzenia działalności ?
Wystarczy, że dana firma spełni jedno z następujących kryteriów :

1. Roczny przychód uzyskane w danym państwie członkowskim przekracza próg 7 mln EUR;

2. Ma w danym kraju ponad 100 tys. użytkowników w roku podatkowym;

3. W roku podatkowym między danym przedsiębiorstwem a użytkownikami biznesowymi zawieranych jest ponad 3 tys. umów o usługi cyfrowe;

Jestem przekonana, że proponowane rozwiązanie może stanowić́ element wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB).

CEL Drugiej Dyrektywy
To rozwiązanie tymczasowe, do czasu stworzenia docelowej reformy.Podatek od usług cyfrowych to oczywiście  dodatkowy dochód dla państw członkowskich, z zastrzeżeniem zawartych w nim mechanizmów oraz ograniczenia podwójnego opodatkowania.

Dodatkowo dyrektywa ma również zapobiec wprowadzeniu przez poszczególne państwa członkowskie własnych rozwiązań w tym zakresie.

Podatek będzie nakładany na przychody z działalności, w której główną rolę odgrywają dochody ze:

1. Sprzedaży reklam w Internecie;

2. Działalności w zakresie pośrednictwa internetowego, która zapewnia użytkownikom możliwość́ interakcji z innymi użytkownikami i może ułatwiać́ im zawieranie ze sobą̨ transakcji sprzedaży towarów i usług;

3. Sprzedaży danych generowanych w oparciu o informacje przekazane przez użytkowników;

Podatkiem obciążone będą  wyłącznie podmioty, które w skali globalnej osiągają̨ łącznie roczne przychody w wysokości 750 mln EUR, a w skali UE– przychody w wysokości 50 mln EUR.

Obie dyrektywy zakładają̨ wprowadzenie podatku od 1 stycznia 2020 r. Natomiast wdrożenie rozwiązania tymczasowego jest uzależnione od odroczenia rozwiązania docelowego.

Autor:
Martyna Krywko

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Opolski


Leave a Reply

Your email address will not be published.