Podatek VAT – co się zmieniło w 2017 roku ?

Podatek VAT – co się zmieniło w 2017 roku ?

Posted by

W związku z uchyleniem ustawy o zmianie ustawy o  podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 zmienia się ustawa VAT – czy to zmiany na lepsze?

Krótki przewodnik zmian dla podatników VAT

1. Limit wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia z VAT
Limit został podniesiony z kwoty 150.000 zł do 200.000 zł

2. Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT
Od 1 stycznia 2017 do obowiązkowego składania deklaracji VAT będą zobowiązani podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy są dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia. Dodatkowo na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz  rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W stosunku do pozostałych podatników obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r.

3. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji.
Oznacza to nic innego jak wprowadzenie dodatkowych warunków których spełnienie umożliwia otrzymanie zwrotu w szybszym terminie

4. Rozliczenia kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy możliwość rozliczeń kwartalnych podatku VAT została zlikwidowana. Nie będzie również możliwe kwartalne      rozliczanie podatku VAT w przypadku małych podatników: rejestrowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy  począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, jak również podatników którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy  towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty    50.000 zł,5. Zmiana zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Objęte nim zostały transakcje dodatkowe, których przedmiotem będą :określone usługi budowlane, procesory, niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. 

Bez wątpienia najważniejszą informacją jest to, że do końca 2018 r. zaplanowano utrzymanie dotychczasowych stawek podatku VAT.

Autor:
Martyna Krywko

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Opolski


Leave a Reply

Your email address will not be published.