Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów

Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów

Posted by

Uregulowania podatku VAT w związku z nabyciem, sprzedażą i wykorzystywaniem samochodów do prowadzenia działalności gospodarczej w aktualnym stanie prawnym

Wykorzystywanie samochodów do prowadzenia działalności gospodarczej, jak powszechnie wiadomo, jest ściśle związane z nabyciem i sprzedażą pojazdów, co wiąże się z pewnymi korzystnymi dla przedsiębiorcy uregulowaniami podatku VAT. Od dnia 1 kwietnia 2014 roku, obowiązuje aktualny stan prawny, dotyczący odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych.
Aby lepiej zrozumieć uregulowania podatku VAT należałoby na początku zdefiniować pojęcie pojazdu samochodowego. Zatem, na gruncie ustawy od podatku VAT są nimi  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Odesłanie do przepisów o ruchu drogowym powoduje, że ograniczeniem w odliczaniu podatku VAT zostaną objęte wydatki związane z pojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. W rezultacie krąg przedmiotowy pojazdów, których dotyczy różnicowanie możliwości odliczenia 50% podatku VAT lub pełnego jego odliczenia od wydatków nań ze względu na fakt prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, został zawężony do samochodów osobowych i innych pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej do 3,5 tony, ale także quadów i motocykli. Po drugiej stronie stoją zaś pojazdy takie jak motorower, ciągnik rolniczy, pojazdy posiadające jeden rząd siedzeń oraz inne pojazdy klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowe, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (pickup), przez pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu nie wyłączając pojazdów specjalnych takich jak na przykład koparka, ładowarka czy żuraw samochodowy, na pojazdach o specjalnym przeznaczeniu tj. pogrzebowych i bankowozach kończąc . Zatem w tym drugim przypadku zawsze istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT od wydatków na te pojazdy i to bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Strony: 1 2 3

Autor:
kris2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.